Δελτίο Τύπου: Ένταξη νέου έργου αποπεράτωσης Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σκύρου