Δελτίο Τύπου: Εντάξεις νέων έργων – δράσεων και ψήφισμα καταδίκης της εισβολής στην Ουκρανία