Δελτίο Τύπου: Εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται 68 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 8.401.837,06€

 

 

68 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ