Δελτίο Τύπου: Ενίσχυση Επενδύσεων Ύψους 9.500.000 €

6 - 2 ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ