Δελτίο Τύπου: Έναρξη θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων απόκτησης αδειών ασκήσεως επαγγέλματος τεχνικών επαγγελμάτων Π.Ε. Εύβοιας