Δελτίο Τύπου: Έναρξη εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών από εδάφους για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, σε όλες τις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

                                                                          ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την ∆ευτέρα 25 Αυγούστου 2014, η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας αρχίζει την εφαρµογή δολωµατικών ψεκασµών από εδάφους για την καταπολέµηση του δάκου της ελιάς, σε όλες τις ελαιοκοµικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας θιώτιδας. Παρακαλούνται οι µελισσοκόµοι να αποµακρύνουν τα µελισσοσµήνη τους από τις ψεκαζόµενες περιοχές. Κατά τη διάρκεια των ψεκασµών δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στον ελαιώνα άσκοπα άνθρωποι και ζώα. Παρακαλούνται οι ελαιοπαραγωγοί να συνεργάζονται µε την Υπηρεσία µας (τοµεάρχες, επόπτες δακοκτονίας) και τους εργολάβους. Κατά τη διάρκεια των ψεκασµών να επισκέπτονται τα κτήµατά τους ώστε να διαπιστώνουν την ορθή εφαρµογή τους. Επίσης όσοι ελαιοπαραγωγοί έχουν περιφραγµένα ελαιοπερίβολα πρέπει να µεριµνήσουν να είναι ανοιχτά ώστε τα συνεργεία να έχουν εύκολη πρόσβαση για τον ψεκασµό. Οι ελαιοκαλλιεργητές οι οποίοι είναι ενταγµένοι στο πρόγραµµα της Βιολογικής Γεωργίας πρέπει να εφαρµόζουν πιστά όλα όσα απορρέουν από τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.

                                                                              ΑΠΟ ΤΗ ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

                                                                                 & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

                                 Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε