Δελτίο Τύπου Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Εύβοιας: Έλεγχοι για την εφαρμογή κανόνων τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-3

Σχολιάστε