Δελτίο Τύπου: Εκταμιεύεται σήμερα η τρίτη δόση πληρωμών