Δελτίο Τύπου: Δράσεις υποστήριξης 1.281 οικογενειών