Δελτίο Τύπου: Διαδικασία υποβολής αίτησης αποζημίωσης πληγεισών επιχειρήσεων από την κακοκαιρία “Αθηνά”

ΔΤ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ_ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ_13102021