Δελτίο Τύπου: Χάρτης επικινδυνότητας 4 στην Π.Ε.Βοιωτίας