Δελτίο Τύπου: Χάρτης επικινδυνότητας 4 στην Π.Ε. Βοιωτίας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-9-2021.(ΧΑΡΤΗΣ 4)docx