Δελτίο Τύπου: Χάρτης επικινδυνότητας 4 – Απαγόρευση κυκλοφορίας 28/07/2022 στην Π.Ε.Βοιωτίας

ΔΤ ΧΑΡΤΗΣ 4 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΤΑΚΤΑ- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ (ΧΑΡΤΗΣ 4) - 27 -7- 2022._