Δελτίο Τύπου: Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφερειακής Αρχής 2020 Έργα, δράσεις, πρωτοβουλίες. Για τον πολίτη, για τον τόπο, για τα παιδιά μας