Δελτίο Τύπου: Απολογισμός πεπραγμένων 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας