Δελτίο Τύπου: Αποκατάσταση αναβαθμού της γέφυρας στη Μεσαία Κάψη

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΨΗ