Δελτίο Τύπου: Αποχετευτικός Αγωγός σε Δ. Καμένων Βούρλων