Δελτίο Τύπου: 8η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

8 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡ ΣΥΜΒ ΣΤ ΕΛΛΑΔΑΣ