Δελτίο Τύπου: 6η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας