Δελτίο Τύπου: Καθαρισμός ακτών Βόρειου Ευβοϊκού

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ