Δελτίο Τύπου:Υπογραφή και ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου: Προμήθεια κινητού εξοπλισμού ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας

Δελτίο Τύπου: Υπογραφή και ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου: Προμήθεια κινητού εξοπλισμού ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε