Δελτίο τύπου για παράταση προθεσμίας μελέτης

Παράταση προθεσμίας της μελέτης: Μελέτη ακτομηχανικής προστασίας ακτών Παρνασσίδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε