Δελτίο τύπου για τα απόβλητα στο χείμαρρο Σκίτσα

Για το θέμα των αποβλήτων στο χείμαρρο «Σκίτσα» η Π.Ε. Φωκίδας, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, συγκάλεσε το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας  Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) την 1-2-2013 όπως προβλέπει ο Νόμος και ενεργοποίησε τη διαδικασία του άρ. 30 του Ν. 1650/86.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε