Δελτίο Τύπου: Ένταξη και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ δύο νέων έργων στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση(ΤΟΠΣΑ) προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας»

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε