Χάρτης πρόβλεψης πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορίας 4), για την Τρίτη 05-07-2022, για περιοχές αρμοδιότητας Δήμων και Δασαρχείων της ΠΕ Βοιωτίας