Χάρτης επικινδυνότητας 4 – Απαγόρευση κυκλοφορίας στην Π.Ε.Βοιωτίας