Ανακοίνωση υπ΄αριθ.2/2012 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( μέχρι 42 ημερομίσθια ) συνολικού αριθμού τριάντα τριών (33) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Έναρξη δακοκτονίας Π.Ε Ευβοίας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Ευβοίας ανακοινώνει την έναρξη της δακοκτονίας, προκειμένου να απομακρυνθούν τα μελλισσοσμήνοι από τις ψεκαζόμενες περιοχές.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Άμεση παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας για εκτίμηση και δίκαια αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών από τις πρόσφατες πυρκαγιές

Read more

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 20-6-2012 αριθ. πρακτικού 21 της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 20-6-2012 αριθ. πρακτικού 21 της Οικονομικής Επιτροπής

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου του τμήματος Α του έργου: Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγρ/τος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2012 στην Π. Ε. Εύβοιας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας αποφάσισε τη συνέχιση του διαγωνισμού χωρίς τη δημοσίευση της προκήρυξης αυτού ( άρθρο 31 οδηγίας 2004/18 ΕΚ), για το τμήμα Α του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α της Διακήρυξης με αριθμ 2/2012,  το οποίο αφορά παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2012. Πληροφορίες κ. Α. Καραντώνη τηλ: 2221353918.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Τουρνουά “Ξενοφάνης ο Αμφισσεύς”

Τουρνουά “Ξενοφάνης ο Αμφισσεύς” – Πρόσκληση – Αφίσα

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία:

1. Τουρνουά “Ξενοφάνης ο Αμφισσεύς” – Πρόσκληση

   2. Τουρνουά “Ξενοφάνης ο Αμφισσεύς” – Αφίσα

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 10-6-2012 αριθ. πρακτικού 10 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 10-6-2012 αριθ. πρακτικού 10 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου της Ελένης Κούκουζα του άρθρου 19 παρ.1 του Ν. 3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Επαγγελματικού Εργαστηρίου της Ελένης Κούκουζα. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννη τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας σε επιτροπές αρμοδιότητας Λιμενικών Αρχών

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο