Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης του Νικολάου Σχίζα του αρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου του Νικολάου Σχίζα. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Special Olympics Hellas Π.Ε Εύβοιας – Συμμετοχή ατον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Την   Κυριακή  11 Νοεμβρίου 2012  θα λάβει  μέρος  στις αγωνιστικές εκδηλώσεις  του  30ο ΚΜΑ  στην διαδρομή 1000 μ.  και  αντιπροσωπεία  Αθλητών Special Olympics  της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας  με τους συνοδούς  τους.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής – Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει στους Παραγωγούς τον Έλεγχο Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων στα Γεωργικά Προϊόντα

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής – Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει στους Παραγωγούς τον Έλεγχο Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων στα Γεωργικά Προϊόντα. Πληροφορίες στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Εύβοιας. (κ. Κ.Τζελάς τηλ: 2221353920). 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: Κατασκευή πλαισιωτού οχετού στο ρέμα Βαθύρεμα στο δρόμο Καρυών-Φιλιαδώνας Δήμου Δομοκού

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: Κατασκευή πλαισιωτού οχετού στο ρέμα Βαθύρεμα στο δρόμο Καρυών-Φιλιαδώνας Δήμου Δομοκού

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο:Εργασίες συντήρησης κτιρίου Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο:Εργασίες συντήρησης κτιρίου Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο:Αντιπυρική προστασία αλσυλίου Δήμου Στυλίδας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο:Αντιπυρική προστασία αλσυλίου Δήμου Στυλίδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο

Π.Ε. Φωκίδας: Συνάντηση εργασίας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού

Δελτίο τύπου για τη συνάντηση αναφορικά με δικαιώματα χρήσης νερού

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 10ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 29-10-2012

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 10ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 29-10-2012

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Το ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. … για τον Τουριστικό Λιμένα Ιτέας

Απάντηση στην επιστολή που είχε αποστείλει η Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας κα Παναγιώτα Γαζή, με την οποία ζητούσε από το Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου την συνέχιση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη μαρίνα της Ιτέας από το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας, έστειλε ο Πρόεδρος του ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. κος Τάκης Αθανασόπουλος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο