ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΑΓΟΝΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ(Αριθµ. 4338/04.09.2014)

 

 

             Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την σχετική Περίληψη διακήρυξης

 

             Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την σχετική Διακήρυξη

Σχολιάστε