Απόφαση παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Κοινοτήτων Καινουρίου, Ρεγγινίου, Καμένων Βούρλων της Δημοτικής Ενότητας Καμένων Βούρλων και της Κοινότητας Αγίας Τριάδος της Δημοτικής Ενότητας Μώλου του Δήμου Καμένων Βούρλων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΓΠΠ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΚΕΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 102022-1