Απόφαση παράτασης κήρυξης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Μαρμαρίου της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για χρονικό διάστημα έως και 23 Φεβρουαρίου 2024