Απόφαση παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Αμαρύνθου του Δήμου Ερέτριας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, για χρονικό διάστημα έως και 27 Μαΐου 2024