Απόφαση παράτασης κήρυξης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Αετού της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, για χρονικό διάστημα έως και 23 Αυγούστου 2024