Απόφαση παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας περιοχών του Δήμου Καμένων Βούρλων