Απόφαση παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας περιοχών του Δήμου Καμένων Βούρλων Π.Ε.Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας