Απόφαση παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Νηλέως και των Δημοτικών Κοινοτήτων Στροφυλιάς, Κηρίνθου και Φαράκλας της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, της Π.Ε. Εύβοιας για χρονικό διάστημα έως και 11 Απριλίου 2023

964_2022--ΕΙΣΕΡΧ--ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ