Απόφαση ΓΓΠΠ Παράτασης κήρυξης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δ.Ε.Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας Π.Ε.Φθιώτιδας