Απόφαση κήρυξης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Δήμου Μακρακώμης