Απόφαση κήρυξης σε Κατάσταση Έκτακτης ανάγκης Δήμου Δομοκού