Απάντηση σε αναφορά κατοίκων Ηράκλειας

Λαμία,  1  Μαρτίου  2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΕ  ΑΝΑΦΟΡΑ  ΚΑΤΟΙΚΩΝ  ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Σε σχέση με την αναφορά κατοίκων της Ηράκλειας που είδε το φως της δημοσιότητας έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:

Από την πρώτη στιγμή  οι αρμόδιες υπηρεσίες επιλήφθηκαν του θέματος σε όλα τα επίπεδα και από την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται καταστρατήγηση των όρων της Σύμβασης παραχώρησης αγροτεμαχίων σε δικαιούχο γεγονός το οποίο γίνεται γνωστό και στους αιτούντες- καταγγέλλοντες.

Θα πρέπει να γίνει σαφές όμως ότι η δήθεν «….λύπη, οργή, θυμός, αγανάκτηση, κ.λ.π. από την απραξία της διοίκησης…» δεν αφορούν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τις υπηρεσίες της.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δεν λειτουργούν υπό καθεστώς πίεσης, ούτε κινούνται με ιδιοτέλεια και έχουν πάντα σαν οδηγό τα πραγματικά γεγονότα και την νομοθεσία μόνο, χωρίς ερμηνευτικές αλλοιώσεις.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Περιφερ. Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Σχολιάστε