Απαγόρευση κυκλοφορίας οχηµάτων και παραµονή εκδροµέων σε εθνικούς δρυµούς, δάση και ευπαθείς περιοχές της Π.Ε.Βοιωτίας για την αντιπυρική περίοδο έτους 2019

6ΚΩΤ7ΛΗ-Υ2Λ-ΕΚΔΟΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ-ΠΕΡΙΟΔΟΥ-2019