Απαγόρευση κυκλοφορίας οχηµάτων και παραµονή εκδροµέων σε εθνικούς δρυµούς, δάση και ευπαθείς περιοχές της Π.Ε.Ευβοίας για την αντιπυρική περίοδο έτους 2019

ΩΑΦΥ7ΛΗ-ΙΒ0_ΤΜΗΜΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ