Απαγόρευση κυκλοφορίας οχηµάτων και παραµονή εκδροµέων σε εθνικούς δρυµούς, δάση και ευπαθείς περιοχές της Π.Ε.Ευρυτανίας για την αντιπυρική περίοδο έτους 2019

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2019