Απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές ΝATURA καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση όπως ορίζονται στις διατάξεις του Ν.998/1979 (Α΄289) για χρονικό διάστημα από την Κυριακή 07-04-2024 έως και την Τρίτη 09-04-2024 στην Π.Ε. Ευβοίας