ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Δημόσια διαβούλευση για την ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΓΙΑ ΤΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «Αδριατική-Ιόνιος» (Adriatic-Ionian) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πατήστε εδώ για να δείτε το Δελτίο Τύπου για την Δημόσια Διαβούλευση

Σχολιάστε