9η Συνεδρίαση 2024 – (19-03-2024)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 9η τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας ,σύμφωνα με το άρθρο 177 του ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ.87Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον ν.5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία) α) είτε δια ζώσης, β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 332_2024 ΑΔΑ: 6ΣΔΔ7ΛΗ-ΑΔΚ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός Δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλου της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον της κας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 333_2024 ΑΔΑ: 6Μ6Ω7ΛΗ-ΗΨ2

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη αναίρεσης για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμ. Α2235/2023 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά (Ζ’ Τμήμα).

ΑΠΟΦΑΣΗ 334_2024 ΑΔΑ: ΨΒΓΖ7ΛΗ-9ΘΗ

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη αναίρεσης για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμ. Α1892/2023 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά (Ε’ Τμήμα).

ΑΠΟΦΑΣΗ 335_2024 ΑΔΑ: ΨΦΘΣ7ΛΗ-ΓΕ8

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού, για τη συμμετοχή της στην εκδήλωση εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Απριλίου 2024 στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, όπου η Π.Στ.Ε. συμμετέχει ως τιμώμενη Περιφέρεια, καθώς και για την πραγματοποίηση από τις 7-9 Απριλίου 2024, σειράς συναντήσεων με κροατικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την καλύτερη προώθηση και προβολή των τουριστικών, πολιτιστικών και γαστρονομικών προϊόντων όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 336_2024 ΑΔΑ: 97Ν67ΛΗ-9ΥΩ

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνοτροφίας & Αλιείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου».

ΑΠΟΦΑΣΗ 337_2024 ΑΔΑ: ΨΨ3Π7ΛΗ-3ΔΥ

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου για θέματα Αθλητισμού, για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «International Food & Drink Event (IFE) 2024» από 25-27 Μαρτίου 2024, στο Εκθεσιακό Κέντρο ExCeL Λονδίνο-Ηνωμένο Βασίλειο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 338_2024 ΑΔΑ: Ψ9Ν67ΛΗ-ΡΩ2

ΘΕΜΑ 7ο:Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 223/2024 (ΑΔΑ:ΨΙΟΥ7ΛΗ-Κ7Π) απόφασης (Πρακτικό 6/27-2-2024) της Περιφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας από τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, κ. Ηλία Κ. Σανίδα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 339_2024 ΑΔΑ: 66ΡΙ7ΛΗ-0ΦΗ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΧΗΒ 5637 του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Στ.Ε., που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 340_2024 ΑΔΑ: ΨΝ627ΛΗ-287

ΘΕΜΑ 9ο: Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 1391/2023 (ΑΔΑ: 6Φ467ΛΗ-Ζ4Δ) απόφασης (Πρακτικό 49/05-12-2023) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας από τον υπάλληλο κ. Ευάγγελο Μαντζάνα του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 341_2024 ΑΔΑ: ΨΑΖΛ7ΛΗ-0ΡΖ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΧΗΒ 5862 και ΒΚΡ 8897 της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 342_2024 ΑΔΑ: 6ΛΟ07ΛΗ-Υ1Σ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΧΗΒ 5639 της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 343_2024 ΑΔΑ: 6ΓΑΩ7ΛΗ-ΘΞΘ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΒΚΡ 8892 από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 344_2024 ΑΔΑ: 6ΩΧΙ7ΛΗ-ΨΒ4

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 345_2024 ΑΔΑ: 60ΨΤ7ΛΗ-4ΜΙ

ΘΕΜΑ 14ο:Αποδοχή των επιχορηγήσεων: 1) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Β΄ Κατανομή έτους 2024.

2) από το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων για Λειτουργικές Δαπάνες έτους 2023, για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων έτους 2023 και για Ενισχύσεις έτους 2023 που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 346_2024 ΑΔΑ: 9Υ6Ζ7ΛΗ-ΞΡΒ

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών(Ειδικός Φορέας 073) & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2024 της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 347_2024 ΑΔΑ: ΨΡ387ΛΗ-ΗΟ1

ΘΕΜΑ 16ο: Α.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2024».Β.« Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2024, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0823». Γ. «Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 304/08/12-03-2041 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας, περί εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2024» της Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 348_2024 ΑΔΑ: 9ΥΔ17ΛΗ-7Ι8

ΘΕΜΑ 17ο: Α.«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2024».Β.«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2024 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2024».

ΑΠΟΦΑΣΗ 349_2024 ΑΔΑ: 6Ε3Δ7ΛΗ-31Φ

ΘΕΜΑ 18ο:«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα (ΚΑΠ) από τον Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2024 της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 350_2024 ΑΔΑ: 6ΔΕΖ7ΛΗ-24Α

ΘΕΜΑ 19ο:«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης διορισμού δικηγόρου από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2024 της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 351_2024 ΑΔΑ: ΨΦ1Ψ7ΛΗ-ΚΣΛ

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2024» της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 352_2024 ΑΔΑ: 6ΖΠΔ7ΛΗ-ΗΣ4

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης για την δημοπράτηση του Υποέργου: «ΑΓΩΓΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ», προϋπολογισμού 2.200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., (Απόφαση ένταξης με ΑΔΑ: 65ΩΟ4653ΠΓ-ΦΛΤ) του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036164875.

ΑΠΟΦΑΣΗ 353_2024 ΑΔΑ: 61Ζ57ΛΗ-7ΜΛ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 4ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε., στο έργο:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΙΣ 04 – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020»,υποέργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ» της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 354_2024 ΑΔΑ: ΡΚ277ΛΗ-ΙΨΡ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρότασης για 8η τροποποίηση πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΝΠ 2023ΝΠ36600001 (π.κ. 2018ΕΠ06600017) του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2024, με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ» της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 2ου (Α.Π.Ε.) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 2.765.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.),αναδόχου “ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 355_2024 ΑΔΑ: 6ΚΝ37ΛΗ-9ΓΡ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ» της Π.Ε. Φθιώτιδας, αναδόχου: “ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 356_2024 ΑΔΑ: ΨΑ2Ι7ΛΗ-ΣΡΓ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΟΔΙΟΥ» της Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 2.200.000,00 € αναδόχου: “ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 357_2024 ΑΔΑ: 655Δ7ΛΗ-0ΙΓ

ΘΕΜΑ 27ο: Χορήγηση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ» της Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου:“ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 358_2024 ΑΔΑ: 6ΡΙΥ7ΛΗ-8ΝΔ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ» της Π.Ε.Εύβοιας, προϋπολογισμού 120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 359_2024 ΑΔΑ: ΨΝΕΝ7ΛΗ-ΨΗ0

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΛΟΓΩ ΒΥΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» της Π.Ε.Φωκίδας ,προϋπολογισμού 166.900,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 360_2024 ΑΔΑ: 6Γ7Ξ7ΛΗ-ΠΣΔ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 201885 του υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022 & 2023» του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 361_2024 ΑΔΑ: ΨΗΧΞ7ΛΗ-ΞΙ1

ΘΕΜΑ 31ο: Τροποποίηση της απόφ. 1510/2023, Πρακτ.52/28-12-2023, ως προς τον τίτλο της πράξης στο ορθό : «ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2025».

ΑΠΟΦΑΣΗ 362_2024 ΑΔΑ: 668Σ7ΛΗ-91Χ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση α) του 3ου ΑΠΕ και β) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ″ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΑΥΤΟΥ ΑΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΦΥΛΛΩΝ″.

ΑΠΟΦΑΣΗ 363_2024 ΑΔΑ: Ψ02Μ7ΛΗ-ΤΨΚ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση α) του 3ου ΑΠΕ και β) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ″ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΥΤΟΥ″.

ΑΠΟΦΑΣΗ 364_2024

*Προτάθηκε από τον Πρόεδρο της επιτροπής να προηγηθούν για συζήτηση και ψήφιση τα τακτικά θέματα 53 έως 56.

ΑΠΟΦΑΣΗ 365_2024 ΑΔΑ: ΨΦΝ97ΛΗ-1ΩΖ

ΘΕΜΑ 53ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και του Πολεμικού Μουσείου, για την πράξη με τίτλο:«Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση μουσειολογικής μελέτης Κριεζώτειου κτιρίου Κοινότητας Τριάδας», Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 366_2024 ΑΔΑ: Ψ6047ΛΗ-09Ν

ΘΕΜΑ 54ο:Τροποποίηση του άρθρου 4 (ως προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης) της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΧΟΟΥΠ ΤΖΕΝΕΣΙΣ», με τον διακριτικό τίτλο «HOPEgenesis», για την υλοποίηση του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (hopegenesis 2)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 367_2024 ΑΔΑ: ΨΛΛ37ΛΗ-1Α0

ΘΕΜΑ 55ο: Τροποποίηση του άρθρου 4 (ως προς τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης) της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και του Σωματείου με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας», για την υλοποίηση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΑΝΟΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 368_2024 ΑΔΑ: 9ΞΣ67ΛΗ-5ΚΨ

ΘΕΜΑ 56ο:Έγκριση υποβολής αίτησης συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το «Βραβείο της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας» έτους 2025  με τη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), με τίτλο «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021-2027».

ΑΠΟΦΑΣΗ 369_2024 ΑΔΑ: 6Θ917ΛΗ-Η9Κ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ, ΦΟΡΤΗΓΑ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.440.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα (Αριθμ. Διακήρυξης 13/251789/24-11-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013831445).

ΑΠΟΦΑΣΗ 370_2024 ΑΔΑ: 954Ο7ΛΗ-ΖΤΟ

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση: α) 1ου & 2ου πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού (338346) για την: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΩΠΑΪΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024» με συνολικό προϋπολογισμό 126.673,44 € συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης και Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 93.890,40 €, δικαίωμα προαίρεσης 8.265,60€ και ΦΠΑ 24% 24.517,44 €), β) ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και γ) συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 371_2024 ΑΔΑ: 99ΖΜ7ΛΗ-6Μ4

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»της Π.Ε.Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 372_2024 ΑΔΑ: ΨΕ577ΛΗ-ΚΩΚ

ΘΕΜΑ 37ο: Τροποποίηση της αριθ. 439/25-04-2023 (ΑΔΑ: Ρ9ΛΥ7ΛΗ-9ΑΩ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Στ.Ε. σχετικά με την συγκρότηση της Α’ τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης/διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 373_2024 ΑΔΑ: 94247ΛΗ-ΙΑ3

ΘΕΜΑ 38ο:Συμπλήρωση της αρ. 1475/28-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΡΖ57ΛΗ-Π9Ω) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., που αφορά Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026».

ΑΠΟΦΑΣΗ 374_2024 ΑΔΑ: 6ΡΞ57ΛΗ-69Ν

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση αιτημάτων αναδόχων περί αντικατάσταση οχημάτων για την 01/2023 με αρ. πρωτ. 139304/30-06-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και 02/2023 με αριθμ. πρωτ. 140096/30-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012990053 2023-06-30) Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» και Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» 87144/28-04-2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026».

ΑΠΟΦΑΣΗ 375_2024 ΑΔΑ: 9ΟΤ37ΛΗ-ΥΒΕ

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση Πρακτικού 9/7-3-2024 της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο:«Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026».

ΑΠΟΦΑΣΗ 376_2024 ΑΔΑ: ΨΚΜΕ7ΛΗ-ΜΝΗ

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση α)πρακτικού Ν. 23/11-03-2024 της επιτροπής διαγωνισμού και β) επαναδημοπράτηση του δρομολογίου Ν.2023/162 με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, Κεφάλαιο Β του Ν. 5046/29-7-2023 (Α΄137) για υποβολή έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη μειοδοτών για το έργο: «Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2023-2024» της Π.Ε.Φθιώτιδας κατ΄εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών και πάντως το αργότερο μέχρι την 30η/6/2024, συνολικού προϋπολογισμού 3.559,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης 20%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 377_2024 ΑΔΑ: Ψ2ΚΖ7ΛΗ-9ΓΡ

ΘΕΜΑ 42ο:Α. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 175/2024 (ΑΔΑ: ΨΧΜΑ7ΛΗ-ΛΚΒ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας, σε ότι αφορά τα άγονα δρομολόγια (ως προς τα άγονα τμήματα) της με αρ. πρωτ: 27558/07-02-2024 Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. και Β. έγκριση της προσφυγής, στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, Κεφάλαιο Β του Ν. 5046/29-7-2023 (Α΄137) για τα άγονα τμήματα 2023/75, 2023/111, 2023/127, 2023/137, 2023/138, 2023/ΝΕΟ 15 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 378_2024 ΑΔΑ: 9Φ807ΛΗ-Φ16

ΘΕΜΑ 43ο:Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης για την προσφυγή στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32, Ν. 4412/2016), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, Κεφάλαιο Β του Ν. 5046/29-7-2023 (Α΄137) για υποβολή έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη μειοδοτών έξι (6) αδιάθετων δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών, αρμοδιότητας Π.Ε.Φθιώτιδας, έως 30-06-2024,κατ΄ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, συνολικού προϋπολογισμού 13.700,40 ευρώ άνευ ΦΠΑ 13%, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 20%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 379_2024 ΑΔΑ: Ψ56Λ7ΛΗ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 44ο:Τροποποίηση υφιστάμενων δρομολογίων [3.5 & 3.8], επί της αριθ.199302/21-09-2023 [23PROC013446985] 3ης Πρόσκλησης ΔΣΑ2 για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 στα πλαίσια του ΔΣΑ2 2023-2026 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 380_2024 ΑΔΑ: ΨΓΦΓ7ΛΗ-ΡΡΩ

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξης αναδόχου της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & «International Food & Drink Event (IFE) 2024», που θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 27 Μαρτίου 2024, στο Εκθεσιακό Κέντρο ExCeL Λονδίνο-Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικού προϋπολογισμού 32.736,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016].

ΑΠΟΦΑΣΗ 381_2024 ΑΔΑ: 9ΦΠΥ7ΛΗ-ΠΓ1

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης σχετικά με την υλοποίηση του έργου της «Διαχείρισης Άρδευσης & Αντιπλημμυρικής Προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου 2022-2024» της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 382_2024 ΑΔΑ: Ψ9ΜΨ7ΛΗ-ΞΧΣ

ΘΕΜΑ 47ο:Έγκριση: α) Πρακτικών Ι & ΙΙ αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού (293263) για την: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες Α & Β Τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2024 και 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», προϋπολογισμού 121.311,15 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%) β) ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και γ) συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 383_2024 ΑΔΑ: 9Τ6Π7ΛΗ-9ΨΜ

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση πρακτικών 2 & 3 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2024 – 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 1.942.442,88€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα (Αριθμ. Διακήρυξης: 14/266079/12-12-2023, ΑΔΑΜ:23PROC013947743).

ΑΠΟΦΑΣΗ 384_2024

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης 1/06-02-2024 (ολοκληρώθηκε στις 23-02-2024), Πρακτικού Συνεδρίασης 2/11-03-2024 και Πρακτικού Συνεδρίασης 3/11-03-2024 της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου ελιάς για τα έτη 2024 και 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 385_2024 ΑΔΑ: 9Π127ΛΗ-Λ3Π

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση πρωτοκόλλου 3ης τμηματικής παραλαβής στα πλαίσια της με αριθμ. πρωτ. 55976/21-03-2023, ΑΔΑΜ: 23SYMV012340048 σύμβασης με τίτλο:«Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση μονάδων αιθουσών (Διδασκαλίας-Γραφείων) & χώρων υγιεινής (W.C) διαφόρων συστημάτων ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την στέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας» της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 386_2024 ΑΔΑ: 6ΤΖΥ7ΛΗ-86Υ

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση επαναπροκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και όρων παροχής γενικών υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2024 και 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 239.605,20 ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 387_2024 ΑΔΑ: 66Π87ΛΗ-ΕΙ0

ΘΕΜΑ 52ο: Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 1524/2023 (ΑΔΑ:61ΠΟ7ΛΗ-573) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.,περί έγκρισης του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό παροχής υπηρεσίας για «ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024»,προϋπολογισμού 600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 388_2024

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Απόφαση η επόμενη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία).