Δελτίο Τύπου- 4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013

Δελτίο Τύπου- 4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο