2η Τροποποίηση της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5189447”

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5189447

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Απόφαση 2ης Τροποποίησης της Πράξης