Δελτίο Τύπου: Διεξαγωγή δύο (2) συναντήσεων εργασίας με στόχο την Έξυπνη Εξειδίκευση, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Δελτίο Τύπου:Διεξαγωγή δύο (2) συναντήσεων εργασίας με στόχο την Έξυπνη Εξειδίκευση, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο