Δελτίο Τύπου:Ένταξη και χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α. μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και Χ.Υ.Τ.Υ. Ν.Φωκίδας συνολικού προϋπολογισμού 13.877.374,66€

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο